Start a conversation

Crashplan

Här finner du information om som rör backup-tjänsten CrashPlan

  • Avinstallera Crashplan från din Mac

    Innehåll: Denna guide beskriver hur du avinstallerar tjänsten Crashplan från din Mac. Detta kan göras i felsöknings-syfte, eller om tjänsten har sagts upp. Öppna Finder. Gå till menyn ”Gå” i listen lä...