Start a conversation

Information om Webroot och hur du använder det

I den här artikeln finner du information om:

• Vad Webroot är

• Hur du kan se Webroot-fönstret

• Vad du ska göra om du får ett pop-upp meddelande från Webroot

• Vad de olika meddelandena och färgerna i Webroot innebär


Vad är Webroot?

Webroot är en säkerhetslösning som installeras på din Mac för ett ökat skydd mot malware, skadlig kod, virus och phishing-attacker. Webroot körs konstant i bakgrunden på din datorn och gör regelbundna genomsökningar efter potentiella hot mot din dator och dess innehåll.


Hur vet jag om Webroot är installerat och aktivt?

Du kan se om Webroot finns på din datorn på flera ställen.

Om programmet är aktivt finns det ett litet grönt W i menylisten längst upp till höger på skärmen.


Om du inte kan se ikonen i listen (se bild ovan) men kan se att programmet finns i programmappen innebär det att din installation är hanterad av din arbetsgivare. Programmet fungerar trotts att du inte kan se det, men arbetar helt och hållet i bakgrunden. Om du som privatperson har Webroot från oss men ändå inte kan se ikonen i listen är du varmt välkommen att öppna ett ärende så hjälper vi dig åtgärda detta. 


Hur ser jag om Webroot fungerar?

För att få tillgång till Webroots användargränssnitt trycker du på det gröna "W" i menylisten längst upp till höger på skärmen och väljer "Open Webroot SecureAnywhere".

I rutan som nu visas finner du information om Säkerhetsstatusen på din dator. Du kan även se när senaste genomsökning gjordes, hur gång tid senaste genomsökning tog, när nästa genomsökning ska genomföras och totala antalet genomsökningar som har gjorts.

Om du manuellt vill påbörja en genomsökning trycker du på "Scan My Computer"-knappen.

De olika färgnyanserna som fönstret kan ha indikerar följande:
• Grön nyansIndikerar att din dator är säker och att inga hot har hittats
• Blå nyansIndikerar att ett eller flera potentiella hot har hittat som
• Röd nyansEtt eller flera kritiska hot har hittats. Du bör följa instruktionerna i Webroot-fönstret.

Mer information om de alternativ som finns i Webroots gränssnitt finner du här.


Jag har fått en varning från Webroot. Vad gör jag?
Om Webroot har visar ett varningsmeddelande i form av en pop-upp rutan på skärmen innebär det att den har hittat något som anses som ett potentiellt eller kritiskt hot mot datorn. Du bör agera på dessa meddelanden och följa instruktionerna som programmet ger dig.

De vanligaste meddelandet den visar innebär att den har hittat en fil (kan t.ex. vara ett dokument, en PDF eller ett program som laddats ner från internet) som utgör en risk mot datorn. Webroot kommer automatiskt att placera dessa filer i en karantän för att förminska risken att den skadliga filen körs på datorn. Du behöver därefter manuellt ta bort denna fil från karantänen.

Ta bort fil från karantän
Öppna Webroots användargänssnitt genom att trycka på det gröna, blåa eller röda "W" i menylisten längst upp till höger på skärmen och väljer "Open Webroot SecureAnywhere".


I rutan som öppnas trycker du på kugghjulet på raden "Mac Security" i den högra spalten (Se markering i bild nedan).I det nya fönstret väljer du nu fliken "Quarantine" enligt bilden nedan. I listan i mitten av fönstret visas samtliga filer som satts i karantän. Du kan här radera filer från karantänen och datorn , eller ta bort filer från karantänen och återplacera dem i dina vanliga mappar. Detta gör du genom att bocka för de alternativ du vill ta bort eller återställa och trycker sedan på "Delete Permanentlty" för att ta bort filen permanent från datorn eller på "Restore" för att lägga tillbaka den där den kom ifrån.


Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Erik Bille

  2. Posted

Comments