Start a conversation

Externa skärmar blinkar efter uppdatering till macOS High Sierra 10.13

Innehåll:

  • Felsöklningssteg för att avhjälpa blinkande externa skärmar efter systemuppgradering till macOS High Sierra (10.13)

Symptom

När datorn har startat igång blinkar externa skärmar från att visa skrivbordet en kort stund till svart och därefter tillbaka till skrivbordet upprepade gånger. 


Inledande försök till åtgärd

Inledande försök till åtgärd är att nollställa det som kallas SMC och NVRAM i din mac. Detta gör du genom att följa Apples två support-artiklar på länkar:

Skulle detta inte avhjälpa problemet provar du detta igen när samtliga sladda förutom strömkabeln är urkopplade från datorn.


Vidare åtgärdsförsök

 -------------------DISCLAIMER-------------------------

Följande ingrepp kan komma att utföras i programmet Terminal samt i system-mappar i din mac. Felaktigt raderande av systemfiler kan åsamka stor skada till macOS i din dator samt program som är installerade om aktsamhet ej iakttags. Åtgärder som utförs i terminalen, särskilt med prefixet SUDO, kan åsamka stor skada till macOS på din datorn samt program som är installerade om aktsamhet ej iakttags. Var därför extra noga när du följer stegen nedan och var noga med att skriva av kommandona helt korrekt.

KULLANDER ANSVARAR EJ FÖR INFORMATION SOM FÖRLORAS ELLER SKADA SOM ORSAKAS TILL OPERATIVSYSTEMET I DIN DATOR GENOM ATT FÖLJA DENNA GUIDE.

-------------------DISCLAIMER-------------------------

Skulle ovan nämnda åtgärder inte fungera går du vidare med att ta bort filen com.apple.preference.displays.[-----long number------].plist.

Den finner du i mappen
users/---YourAccoutName---/Library/Preferences/ByHost/com.apple.preference.displays.[----long number----].plist

Navigera hit genom att öppna finder och i listen längs upp på skärmen välja "Gå" och därefter "Gå till mapp...".

Skriv följande manuellt i textrutan och ersätt ---YourAccoutName--- med namnet på ditt konto (Detta finner du i systeminställningar > Användare och grupper>).

/Användare/---YourAccoutName---/Bibliotek/Preferences/ByHost/

Exempel: /Användare/erik.bille/Bibliotek/Preferences/ByHost/

Observera att exemplet ovan är från en dator vars systemspråk är Svenska. Om systemspråket är engelska är blir sökvägen /users/erik.bille/Library/Preferences/ByHost/

Leta efter filen med namnet ovan i listan. Om den inte finns hoppar du över detta steg. Om den finns drar du den till papperskorgen. 

Öppna därefter programmet terminal. Det finner du i Finder > Program>Verktygsprogram>Terminal. När programmet startat skriver du följande:

sudo killall cfprefsd

Programmet kommer nu att be dig fylla i ditt lösenord till datorn. Skriv detta som vanligt och observera att den inte kommer visa något tecken på att lösenordet är ifyllt. När du skrivit i lösenordet trycker du på enter.

Efter att stegen ovan är avklarade startar du om datorn och loggar in som vanligt. 

Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Erik Bille

  2. Posted
  3. Updated

Comments